Versenyfelhívás

A versenyfelhívás eredeti PDF változata: 37. Hatvani István Fizikaverseny

A 2019/2020-as iskolai évben 37. alkalommal hirdetjük meg a Hatvani István Fizikaversenyt, amelyet az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Hajdú Bihar megyei Területi Csoportja szervez és rajta kívül több intézmény munkával illetve szolgáltatással és anyagilag is támogat, valamint egyre több magánszemély önzetlenül dolgozik sikeréért.

Ez évben a verseny fő támogatója a National Instruments (NI Hungary Kft).

A Verseny négy kategóriájába valamennyi hazai és határainkon túli általános és középfokú iskola 7-10. osztályos (és nyelvi előkészítős) tanulója benevezhet.

Az első kategóriába soroljuk a fizikát első éve tanulókat, a második kategóriába a fizikát már két éve tanulók tartoznak, a harmadikba a fizikát már harmadik éve és a negyedikbe a fizikát már négy éve elsajátító tanulókat osztjuk.

A verseny anyaga a Nemzeti alaptantervhez és a Kerettantervhez igazodik. A verseny célja a tehetséggondozás, az önálló ismeretszerzés, problémaérzékenység és a kreativitás fejlesztése, ezért a feladatok (feladatsorok) megoldásához a tanterven túlmutató ismeretek is szükségesek lehetnek. Egy-egy témának utánanézhetsz tankönyvekben, az interneten illetve tanárod tud segíteni.

 1. kategória: a 6. osztályig tanultak és fizikából a hetedikes tanterv (a teljesség igénye nélkül: kölcsönhatások, mozgások, erő, forgatónyomaték, nyomás, légnyomás, Arkhimédész törvénye, egyszerű gépek, fajhő, hőmennyiség, hatásfok, teljesítmény, halmazállapot-változások);
 2. kategória: a 7. osztályig tanultak és fizikából a nyolcadikos tanterv (a teljesség igénye nélkül: a testek elektromos állapota, elektromos áram, feszültség, áramerősség, ellenállás, Ohm törvénye, soros és párhuzamos kapcsolás);
 3. kategória: a 8. osztályig tanultak és fizikából kinematika, dinamika, merev testek, tömegvonzás, E, W, deformálható testek mechanikája;
 4. kategória: a 9. osztályig tanultak és fizikából hőtan, termodinamika, halmazállapot-változások, egyenáramok, elektromágnesség.

Nyomatékosan felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy az alábbi szabályokat gondosan tanulmányozzák át!

A versenybe, amely három fordulóból és a döntőből áll, az első forduló beküldési határidejéig, vagyis 2019. december 10-ig be kell nevezni. Nevezési és részvételi díj nincs.

Néhány formai dolog betartása nagyon fontos tevékenységünk zökkenőmentessége és folyamatossága érdekében. Ezek a következők:

A versenybe elektronikusan kell benevezni a

Hatvani verseny regisztráció

oldalon, az űrlapon szereplő mezők értelemszerű kitöltésével. Nevezési határidő az első forduló beküldési határideje, 2019. december 10. Benevezni csak egyszer kell. A nevezést követően mindenkinek a nevezését azonnal megerősítjük e-mailben. Egyes szolgáltatóknál (pl. freemail.hu) a levelek kézbesítése lassú lehet, illetve a levélszemét mappát is érdemes megnézni, ha nem érkezik visszajelzés. Ha 24 órán belül nem érkezik meg a regisztráció visszaigazolása, akkor jelezni kell a hatvaniverseny@gmail.com email címen, mert valószínűleg hibás email címet adott meg.

December 15-e után semmilyen módon és semmilyen indokkal nem lehet a nevezést pótolni vagy korrigálni.

 • Kérjük, hogy az azonos iskolából nevezők az iskola nevét egységesen adják meg, pontosan begépelve. Kérjük, hogy a tanárok is figyeljenek erre.
 • Ugyanígy a felkészítő tanárok nevét is kérjük egységesen és pontosan megadni. Kérjük, hogy a tanárok is figyeljenek erre.

A megoldásokat 15cm x 21cm méretű (A5 nagyságú) írólapon célszerű elkészíteni, olvashatóan, szép külalakkal. Az írólapnak mind a két oldala használható. Az írólap bal felső szélénél fel kell tüntetni a versenyző nevét és osztályát valamint a versenyző iskolájának nevét és címét (Ez utóbbi kérés az iskola „hosszú” bélyegzőjével megoldható). Alatta a versenyző kategóriáját, a forduló és a feladat sorszámát (pl. 4.2.5. = 4. kategória. 2. forduló. 5. feladat.) írják fel.

FONTOS! A versenyző nevét különösen olvashatóan kérjük megadni. Minden egyes feladat megoldását külön lapon kell elkészíteni! Névtelenül (vagy olvashatatlan névvel) elküldött, vagy egyetlen lapon több feladat megoldását tartalmazó lapokat nem javítjuk ki, utólag sem.

A feladatok megoldásait fordulónként a megadott határidőre az

                                                   Ibolya Utcai Általános Iskola
                                                        HATVANI VERSENY
                                                     4027 Debrecen Ibolya u. 3.

címre kell eljuttatni.

Több versenyző egy borítékban is elküldheti megoldásait. A megoldásokat személyesen is el lehet vinni a megadott helyre. (Az intézmény portáján kb. két héten át HATVANI feliratú dobozt helyezünk el a küldemények számára.)

FONTOS! Az előbb megadott cím helyett máshová, illetve határidőn túl küldött megoldásokat nem értékelünk!

A feladatsorok megoldásainak határidői:

1. forduló: 2019. december 10.
2. forduló: 2020. január 28.
3. forduló: 2020. március 10.

Félreértések elkerülése érdekében állapítjuk meg a következőket: határidő az a legutolsó nap, ameddig (és még azon a napon) fel lehet adni a postai küldeményeket, illetve – azon nap 17 órájáig – el lehet helyezni a megoldásokat a gyűjtődobozban.

A versenybizottságnak nincs külön irodája, adminisztrátora és telefonja!

A versennyel kapcsolatban felmerült kérdéseket kizárólag a hatvaniverseny@gmail.com email címen lehet feltenni.

A tanév során 3 feladatsorral jelentkezünk. A feladatokat a verseny honlapján tesszük közzé és a 2. fordulótól kezdve erről a regisztrált versenyzőket és tanáraikat is emailben értesítjük.

A feladatok megoldásához mindenféle eszköz és bárkinek a segítsége (ami nem azonos a más általi megoldással!) igénybe vehető. Ez a szabadság azonban senkit sem jogosít fel arra, hogy idegen tollakkal ékeskedjen (vagyis csaljon), osztály- vagy iskolatárs feladatmegoldásainak egyszerű lemásolásával szerezzen jogtalan előnyöket. Ezt kiemelten fogja a versenybizottság figyelni.

Nyomatékosan megkérjük a Kollégákat, hogy a versenyzőknek csak útmutatást adjanak, illetve a szükséges tudást adják át, de ne oldják meg közösen a feladatokat.

Javasoljuk, hogy a megoldásaikat ábrákkal segítsék, könnyítsék a versenyzők (számunkra is).

Mivel nem fogjuk írásban tájékoztatni az előírt „játékszabály” ellen vétőket, ezért annak elemeit röviden megismételjük:

 • elektronikus benevezés időben;
 • névvel, osztállyal, iskolával (fejléccel) ellátott megoldások;
 • feladatok külön-külön lapon elkészített olvasható megoldása;
 • határidők betartása;
 • megadott címre küldés, eljuttatás;
 • önálló munka! Erre a versenybizottság különös hangsúlyt fektet.

A négy kategóriába tartozó versenyzők csak saját kategóriájukba tartozókkal versenyeznek: a versenyzők szerzett pontjait elkülönülten tartjuk nyilván.

Az első két fordulót követően olyan tájékoztatást teszünk fel a honlapra, melyben

 • megadjuk az addigi feladatok helyes megoldásait;
 • közreadjuk a négy kategória pontversenyeinek addigra kialakult állását.

A három fordulót követően a verseny kategóriánkénti legjobb 10-10 (±2) versenyzőjének döntőt rendezünk. A döntőben az elméleti feladatok után a legjobb 5 versenyző gyakorlati feladatot (mérés) old meg. A döntők versenyzőit oklevéllel, a legeredményesebben szereplő versenyzőket még más módon is jutalmazzuk támogatóink segítségével.

A döntővel kapcsolatos tudnivalókról külön értesítjük az érdekelteket. A döntő résztvevőinek (versenyzőknek és kísérőiknek) az elmúlt évekhez hasonlóan igyekszünk költségcsökkentő megoldásokat keresni, javasolni.

Eredményes versenyzést kívánunk.